Afdruk
Wettelijke openbaarmaking

Informatie volgens § 5 TMG

Kaj Hensen
Tulp schrijnwerkerij en meubelhandel
Leitenbergerstrasse 17
4820 Bad Ischl
De contactgegevens

Telefoon: +436604005415

E-mail: info@petucci.eu
Internetadres: www.petucci.eu

E-mail: info@tulpewoodwork.com
Internetadres: www.tulpewoodwork.com
UID nummer: ATU74559845
Gereglementeerde / vrije beroepen

Functieomschrijving: timmerman
Beroepskamer van koophandel: Kamer van koophandel van Oberösterreich

Disclaimer

Verantwoordelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Bovendien zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze websites in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij wijzen u erop dat wij niet verplicht zijn om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Onze verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetten blijven onaangetast in overeenstemming met §§ 8 tot 10 TMG.

Verantwoordelijkheid voor links
Voor de inhoud van externe links (naar websites van derden) zijn uitsluitend de beheerders van de gelinkte pagina’s verantwoordelijk. Ten tijde van de koppeling waren ons geen wettelijke overtredingen bekend. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij de desbetreffende link onmiddellijk verwijderen.

Copyright
Onze websites en hun inhoud zijn onderworpen aan het Oostenrijkse auteursrecht. Elke vorm van gebruik, reproductie of bewerking van auteursrechtelijk beschermde werken op onze websites vereist de voorafgaande toestemming van de respectieve houder van de rechten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de wet. Individuele reproducties van een werk zijn uitsluitend toegestaan voor privé-gebruik. Het materiaal op deze pagina’s is auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.